Welkom op onze website!

Griepvaccinatie: 8 oktober van 13 - 18 uur.

Neem de brief die u heeft ontvangen mee. Hierop staan uw gegevens. Deze scannen wij bij binnenkomst.   

Vacatures

 • Wij zoeken een enthousiaste POH S voor 3 dagen per week op locatie Het Doktershuis te Haaksbergen.

  HOED het Doktershuis is één van de 3 huisartsen locaties in Haaksbergen. Wij bieden huisartsenzorg aan ongeveer 10.000 patiënten. Het huidige team bestaat uit 6 huisartsen (3 praktijken), 7 assistentes, 2 POH GGZ en 3 POH Somatiek. We zoeken een allround POH Somatiek om ons team te versterken.

  In de HOED verleent de POH chronische zorg aan patiënten met diabetes, COPD, VRM, astma en osteoporose. We werken op gestructureerde wijze en hebben kwaliteit hoog in het vaandel. De zorg wordt in samenhang binnen een netwerk van andere (eerstelijns)zorgverleners verleend.
  We werken persoonsgericht; de patiënt en zijn/haar mogelijkheden en wensen zijn de basis voor de inhoud van het spreekuur, de contacttijd en vorm van het consult. Dit vraagt om een bijpassende praktijkvoering en werkhouding.  

  Wij bieden een uitdagende en veelzijdige baan waarin collegialiteit en patiëntvriendelijkheid voorop staan.
  Er is een prettige werksfeer en een enthousiast team, er is ruimte voor gezelligheid en iedereen heeft een goede arbeidsethos.

  Lijkt je dit een leuke werkplek en wil je meer weten over wie wij zijn, hoe we werken en wat we je te bieden hebben? Stuur dan je cv en motivatie om je enthousiasme kenbaar te maken naar denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl

Openingstijden

Keuze maken voor behandeling, medicijngebruik of onderzoek?

Meer informatie

 • Indien uw huisarts afwezig is kunt u voor klachten die niet kunnen wachten contact zoeken met de praktijken die er op dat moment wel zijn. De doktersassistente zal dan in overleg met u bespreken wat een passende oplossing is. Indien het nodig is krijgt u een afspraak, of visite, van één van de aanwezige artsen. Dit is niet altijd de arts van de praktijk , welke u gebeld heeft. We streven naar een evenredige verdeling over de achterblijvende artsen.

  Informatie over aan- en afwezigheid van de huisartsen vindt u hier.

 • De doktersassistente

  De doktersassistente is opgeleid om een aantal medische taken te verrichten en om medische problemen te beoordelen. Zij ondersteunt de huisarts in diverse taken. Zij zal , indien u belt voor een afspraak vragen waar u voor komt, om zo een goede tijdsplanning te kunnen maken. Zij is deskundig in advisering en de uitvoering van een aantal medische handelingen. Zij werkt in nauwe samenspraak met uw huisarts. Bij de assistente kan een afspraak woren gemaakt voor de behandeling van de volgende zaken:

  • Meten van de bloeddruk
  • Behandeling van wratten
  • Verbinden van wondjes
  • Oren uitspuiten
  • Bepalen van bloedsuiker
  • Maken van uitstrijkje
  • Hechtingen verwijderen
  • Maken van hartfilmpjes

  U kunt hiervoor telefonisch een afspraak.

  De praktijkondersteuner (POH)
  Een praktijkondersteuner is in Nederland een relatief nieuwe functie in de huisartsenzorg; letterlijk bieden zijn zij de ondersteuners van de huisarts,vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg). Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De functie wordt ingevuld door diverse zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding. Zij verrichten uiteenlopende taken. In het doktershuis zijn de volgende praktijkondersteuners werkzaam;

  POH somatiek

  POH GGZ volwassenen

  POH GGZ jeugd

  POH verslavingszorg

  Alle POH’ers zijn gespecialiseerd in bepaalde ziekten en problemen.
  Zo zijn de POH’ers somatiek gespecialiseerd in diabetes, zorg voor hart en vaten, COPD, preventie, osteoporose en stoppen met roken.
  De POH’ers  GGZ en verslavingszorg  zijn specialist op geestelijke gezondheidszorg.
  Alle POH’ers voeren hun taken uit in nauw overleg met de huisartsen, maar zijn in staat tot zeer gespecialiseerde adviezen. Volwassenen en kinderen kunnen bij de praktijkondersteuner terecht.

  Met de POH’er kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de praktijk.

  U kunt de POH’sters somatiek ook per email bereiken:

  Inez van Roosmalen; Inez@huisartsenhaaksbergen.nl
  Christel Wisznewski; Christel@huisartsenhaaksbergen.nl

   

 •   http://www.huisartsenhaaksbergen.nl/

  Op de website van de huisartsengroep Haaksbergen vindt u informatie die alle huisartsen in Haaksbergen betreft.

  Hier vindt u onder andere gegevens over andere praktijken en de aan- en afwezigheid van de praktijken.

 • Uw huisarts vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de geboden zorg in de huisartsenpraktijk.

  Wij horen graag uw mening en ervaringen. Er vindt daarom regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek plaats. Maar ook tussentijdse ideeën of een tips horen wij graag.

  U kunt ons helpen met het verbeteren de zorg door via dit contactformulier uw ideeën, tips of suggesties kenbaar te maken. U kunt daar ook een compliment geven aan een van onze medewerkers.

  Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

 • Iphone/ Ipad / Ipod touch
  Open de link http://www.hetdoktershuis.nl met de Safari browser. Onderaan in de browser vind je een knop met ‘+’ teken of een vierkantje met pijltje (afhankelijk van de IOS versie). Klik en kies ‘Zet in beginscherm’ (Add to home screen). Je krijgt een schermpje waar je eventueel de titel kunt aanpassen. Tik op ‘Voeg toe’ (Add)  en het icoontje zal op je beginscherm geplaatst worden.

  Android
  Vanaf Android 2.0: Open de link http://www.hetdoktershuis.nl met de browser. Gebruik de menuknop en voeg hem toe aan de favorieten door ‘Meer’ (More) te selecteren en daarna ‘Bladwijzer maken’ (Bookmark page) of ‘Favoriet toevoegen’. Klik op ‘ok’.

  Ga vervolgens terug naar het startscherm. Druk lang op een lege plaats op de achtergrond op je beeldscherm. In het menu dat nu verschijnt kies je voor ‘Sneltoetsen’ en verder voor ‘Bladwijzer’ of ‘Favorieten’ (Bookmarks). Selecteer de bladwijzer/favoriet die je zojuist aangemaakt hebt.
  Windows phone
  Open de link http://www.hetdoktershuis.nl met de browser. Klik op ‘Meer…’ en vervolgens op ‘Aan startscherm vastmaken’. Er wordt dan een nieuwe tegel vastgemaakt aan het startscherm.

 • Reisvaccinatie Service Haaksbergen
  Gaat u op reis en wilt u deskundige informatie afgestemd op uw gezondheidssituatie kunt u hier informatie krijgen over de service van het reisvaccinatie centrum Haaksbergen.

  Apotheek Haaksbergen

  Gemeente Haaksbergen

  Coöperatieve Huisartsengroep Haaksbergen

  Ziekenhuis MST Enschede
  Informatie over wachttijden , behandelingen en specialisten.

  Ziekenhuis ZGT Hengelo
  Informatie over ZGT, wachttijden, specialisten en behandelingen

  Ziekenhuis SKB Winterswijk

  Oogklachten
  De site van de oogartsen in Deventer met uitleg over de meest voorkomende aandoeningen van de ogen. Een heldere uitleg met plaatjes en foto’s.

  Mediant, Geestelijke Gezondheidszorg

  Verloskundigen Haaksbergen

  Huisartsenpost Enschede

  Ergotherapie

 • De huisartsenpraktijken in Het Doktershuis hebben het NPA keurmerk en zijn geaccrediteerde praktijken. Wat dit kwaliteitskeurmerk betekent kunt u hier lezen.

   

 • Bij vakantie en verre reizen denken de meeste mensen aan ontspanning, bezienswaardigheden en plezier. Ziek worden tijdens de reis of ten gevolge van de reis maakt geen deel uit van dit verwachtingspatroon.
  Toch worden vele reizigers tijdens de vakantie onnodig ziek. Vaak omdat ze risico’s lopen die ze van te voren konden vermijden. Om deze risico’s tot een minimum te beperken geven de Haaksbergse huisartsen en apothekers reizigersadviezen.

  Gaat u een verre reis maken? De huisartsen en apothekers van Haaksbergen zijn gespecialiseerd om u te adviseren over de benodigde vaccinaties en andere zaken indien u op reis gaat gebaseerd op uw persoonlijke gezondheidssituatie. Om dit goed te laten verlopen is het reisvaccinatiecentrum Haaksbergen opgezet.

   

  Voor informatie kunt u terecht op http://www.reisvaccinatieservicehaaksbergen.nl/of bij apotheek de Waag

   

  In het Doktershuis gebeurt de reisvaccinatie advisering onder leiding door huisarts van der Lugt.

 • Het Doktershuis  wil een lerende, zich ontwikkelende  organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende verbetering van zorg ,educatie van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om haar  patiënten de goede zorg te bieden. De praktijk is patiëntgericht en hecht grote waarde aan patiënt veiligheid. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in de processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.

  De praktijk wil efficiënt om gaan met middelen (verwijzingen/ medicatie/behandeling) en inzet personeel (efficiënte werkprocessen).

  De praktijk wil proactief zijn t.a.v. ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

 • Wij werken hard u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
  Hebt u een klacht of een tip staan wij open voor uw feedback. Maar als u tevreden bent over een medewerker, een dienst of iets positiefs wilt melden over de praktijk horen wij dit ook graag!

  Dat kan via het complimenten formulier.

   

 • Het team in het Doktershuis biedt u veelzijdige eerste lijns gezondheidszorg.

  Dit omvat de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte. Verder de nadere diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende klachten en medische aandoeningen. Wij begeleiden u in  verwijzing voor nadere diagnostiek en behandeling van relatief zelden voorkomende klachten en medische aandoeningen.

  Hiernaast kunt u op ons rekenen voor

  • Terminale en palliatieve zorg
  • Zorg voor medicatiegebruik (polyfarmacie) samen met de apotheek
  • Begeleiding psychiatrische klachten ondersteund door inzet POH GGZ
  • Geestelijke gezondheidszorg door POH GGZ voor niet-chronische problematiek
  • Begeleiding van kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen door POH GGZ jeugd
  • Verslavingszorg door POH Verslavingszorg
  • Begeleiding stoppen met roken
  • Afbouw van slaap en andere verslavende middelen
  • Zorg voor chronische ziekten zoals COPD, Astma, Osteoporose, Diabetes, HVZ
  • Reizigersadvisering
  • Check op hart en vaatziekten
  • ECG diagnostiek (hartfilmpjes)
  • Holterfoon diagnostiek (diagnostiek naar hart ritme stoornissen)
  • 24 uurs bloeddrukmeting
  • Doppler onderzoek ( onderzoek naar etalage benen)
  • Diagnostiek naar dementie
  • Tele-dermatologie en teledermatoscopie ( in samenwerking mat de dermatoloog)
  • Injectie bij gewrichtsklachten, CTS en triggerfingers
  • Chirurgische verrichtingen
  • Behandeling van open benen
  • Begeleiding bij overgewicht
  • Blaascatheterisatie
  • Spiraal plaatsen
  • Begeleiden kraambed
  • Griepvaccinatie
  • Aanmeten pessarium
  • Verpleeghuis geïndiceerde zorg
  • Vervanging ziekenhuiszorg voor o.a.hechtingen verwijderen, Zoladex injecties toedienen, MRSA kweken afnemen
  • Echodiagnostiek ( bij geselecteerde aandoeningen)
  • Behandelen corpus alienum oog en chalazion
  • Multidisciplinaire zorg op de volgende gebieden
   • Valpreventie
   • Zorgprogramma overgewicht bij kinderen met overgewicht
  • Diagnostische faciliteiten waaronder
   • CRP bepaling
   • HbA1c bepalingen
  • Digitaal portaal voor de patiënten
  • Avondspreekuur
  • Eerstelijnsconsultatie door de medisch specialist
  • Inzet optometrist in de eerste lijn
 • Er zijn veel goede websites en apps met adviezen over een gezonde leefstijl en hulp bij stemmingsklachten.

  Via deze link komt u op een geselecteerd aanbod van goede websites.

  Hebt u last van een sombere stemming, wilt u hulp bij stoppen met roken, of een maatje vinden bij het hardlopen…….er is van alles op internet te vinden en dit overzicht helpt u mogelijk verder.

 • Beslissen of je wel of niet een onderzoek laat doen, wel of niet medicijnen gaat slikken is vaak niet eenvoudig. Het Huisarstgenootschap ontwikkelt daarom “keuzehulpen” voor behandelingen en onderzoeken. 

  Ze laten overzichtelijk zien wat de voor en nadelen zijn van behandelingen en onderzoeken. Kijk op de keuzehulpen op https://keuzehulpen.thuisarts.nl.

  U vindt hier bijvoorbeeld keuzehulpen over de volgende onderwerpen:

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent