« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw huisarts?

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt én de huisarts. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn/ haar assistente of waarnemer.

Alle huisartsen zijn, op grond van de wet “klachtrecht cliënten zorgsector”, verplicht om zorg te dragen voor een regeling waarin aangegeven is hoe wordt omgegaan met klachten. Binnen de regio Twente zijn nagenoeg alle huisartsen om die reden aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Bespreek de klacht
Over het algemeen kunt u het beste de klacht eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.
Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken.

Indien u dit moeilijk vindt kunt u ook kiezen om een klachtenformulier in te vullen. U kunt dit downloaden via de link onderaan de pagina of bij de doktersassistente verkrijgen.

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten; www.skge.nl.

Download het Klachtenformulier.